Visuele Taal in business-settings en organisaties

Beeldingenieur heeft specifieke visuele werkmethodes voor onderwerpen zoals visies en overkoepelende doelen vinden, strategische planning, beslissingen nemen, markten onderzoeken en ontdekken, ideeën genereren, probleemoplossing en teambuilding.

De huidige werkomgeving wordt gedomineerd door feiten, cijfers, plannen, methods, budgetten en deadlines. Omgeachtin welke sector je werkt: technologie, financiële diensten, de publieke sector of in het vervaardigen van producten. Visuele taal in business settings ( of Visual Thinking in Business Settings) helpt jou en je collega’s om meer effectief te zijn. In business gebeurt het vaker dat je terugkijkt op projecten en je realiseert dat je vergat om tijd te maken om een stap terug te doen en naar het geheel te kijken.

    Enkele voordelen die Visuele Taal in Business settings en organisaties kan opleveren:

  • een goede manier om mensen betrokken te laten raken en te laten deelnemen.
  • een goede manier om doelen helder te krijgen.
  • De werkwijze stimuleert om creatief te zijn.de oefeningen geven