Innovaties en Uitvindingen Tekenen

Aan de hand van allerlei voorbeelden , zoals foto’s van robots geïnspireerd op dieren, of een tsunami-kering, worden er uitvindingen getekend. Creativiteit wordt ingezet om schetsen voor installaties of apparaten te verzinnen. Afhankelijk van de groep waaraan lesgegeven word, wordt gekozen voor lessen met meer vrijheid of lessen waarin leerlingen stapsgewijs naar een variatie op een uitvinding toewerken. De lessen worden gegeven aan zowel volwassenen als aan kinderen van een hogere leeftijdscategorie. De voordelen die deze manier van werken kan hebben:
  • Het snel onderbouwing vinden voor nieuwe ideeën voor nieuwe producten en installaties
  • Door middel van improvisatie een begin maken met het uitvinden en vormgeven van nieuwe producten, installaties of apparten die een bijdrage leveren aan de wereld, de wereld kunnen verbeteren of er iets aan kunnen toevoegen.
  • weer nieuwe problemen ontdekken aan de bedachte ideeën waardoor de uitvindingen nog beter kunnen worden.
De tekeningen zijn vaak een begin van een uitvinding. Later zouden deze op een computer uitgewerkt kunnen worden en zou er een proces begonnen kunnen worden hoe deze uitvinding verder in tot stand gebracht zou kunnen worden. Dan gaan techniek, metingen en de uitvoering een rol spelen. Wij houden ons in de lessen bezig met de eerste realisatie van getekende ideeën en getekende uitwerkingen.

De strijd tegen het water van kunstenaar Johann van Noort, gemaakt naar aanleiding van een door de kunstenaar ontworpen kladtekening.