Observatietraining en VTS

Waarnemen zonder vooroordelen. Waarnemen zonder vooringenomen kennis. Waarbij het gaat om observeren in details, nog verder
observeren in details, en het specifiek verwoorden daarvan.

Visual Thinking Strategy is ontwikkeld door Philip Yenawine en Abigail Housen, respectievelijk Hoofd Educatie van het MoMa (Museum of Modern Arts) in New York, en cognitief psychologe in Harvard. Zij ontwikkelden een methode om kunst niet bekijken vanuit een theoretisch referentiekader, maar puur vanuit wat je ziet, en daarover met elkaar in dialoog te gaan. Vanuit de overtuiging dat iedereen beter kan leren kijken en scherper kan leren denken, ongeacht achtergrond en opleiding.
VTS is doelbewust ontworpen om groei te stimuleren. VTS en vergelijkbare trainingen zijn toepasbaar in verschillende contexten.
Vergelijkbaar met VTS zijn observatietrainingen aan de hand van beeldende kunst en schilderijen. Leerlingen leren aan de hand hiervan nauwgezet dingen observeren en nauwgezet en specifiek te benoemen. Ook hier gebeurt dit aan de hand van een gespreksleider. Dit soort trainingen worden gegeven aan mensen in de medische sectoren (o.a aan verplegend personeel en artsen studenten). En ook aan mensen in de veiligheidssector. Uit onderzoek blijkt dat deze groepen door de observatietrainingen na verloop van tijd beter functioneren in hun werk.

Rudolf Arnheims werk op het gebied van Gestaltpsychologie leidde hem ertoe het verband tussen visuele waarneming en denken te onderzoeken en te beschrijven. In zijn verhelderende visie is het identificeren van wat we zien een handeling, een activiteit van onze cognitie. We denken, terwijl we ondertussen aan het uitzoeken zijn wat we eigenlijk zien. Deze denkprocessen, die ons bewust maken van onze observaties en helpen deze tot in detail te verwoorden zijn van grote waarde en kunnen werkzaamheden in verschillende sectoren op een hoger plan tillen.