Home

Beeldingenieur is specialist in Visuele Taal. Als beeldend kunstenaar werd ik (Eric Simons) eens gevraagd om zowel Visuele Rapportages van meetings en vergaderingen te maken, als een Visueel Rapport van een project. Van daaruit ben ik me gaan verdiepen in Visuele Taal en allerlei aspecten daarvan.
Visuele taal is geen beeldende kunst, maar kan door middel van Visuele Rapporten en Visuele Presentaties informatie overdragen en aantrekkelijk maken.
Visuele Taal kan in Business Settings en Organisaties bijdragen aan oplossingen voor uitdagingen en problemen met specifieke visuele oefeningen en methodes.
Beeldingenieur heeft lessen ontwikkelt waarin deelnemers in stappen leren innovaties en uitvindingen te tekenen, die bijdragen aan oplossingen voor kleinere en grotere uitdagingen.
Visual Thinking Strategy en observatietraining trainen deelnemers in observeren en specifiek communiceren. Ook tekenen naar waarneming begint met observeren, maar vervolgens gaat het er ook om om dit weer te geven op papier.
In meerdere van de aangeboden diensten speelt een combinatie van tekst en beeld een rol. Bij Visuele Presentaties en Rapporten spelen tekst en beeld een rol, bij het aangeboden Copywriting spelen slogans en pakkende slagzinnen een rol, maar kan ook beeld een rolspelen, net als bij Storytelling, waar in eerste instantie tekst een rol speelt, maar ook beeld zeker een belangrijke rol kan spelen.
Op alle webpagina’s zijn de verschillende aangeboden (visuele) diensten van uitvoeriger en specifieker beschreven.